KFPS Kampioenschap REGLEMENT B t/m ZZ-Licht

Algemene Bepalingen

 1. Alle bij het kampioenschap betrokken wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
 2. De organisatie, officials en medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Een ieder is aanwezig of neemt deel voor eigen risico. In alle gevallen waarin de reglementen van KFPS-KD niet voorzien, beslist het bestuur van het KFPS-KD, in overleg met de Federatievertegenwoordiger).
 3. De kosten van eventueel arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor eigen rekening deelnemer/opdrachtgever.
 4. Deelname is mogelijk voor combinaties die zijn ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en derhalve in het bezit zijn van een geldige starpas, met dien verstande dat het paard eveneens is ingeschreven bij de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek en daarmee in het bezit is van een geldig stamboekpapier. Geregistreerde paarden uit een nevensectie zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname.
 5. Startgeld Kampioenschap € 10,00
 6. Tijdens het kampioenschap wordt gereden in de volgende klassen: B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 & ZZ-L.
 7. Starten tijdens de finale is uitsluitend mogelijk op basis van de behaalde resultaten tijdens de selectiewedstrijden.

Bepalingen selectie.

 1. Om voor kwalificatie in aanmerking te kunnen komen dient de combinatie maximaal 6 selectieproeven en minimaal 4 selectieproeven, verspreid over maximaal 3 selectiewedstrijden en minimaal 2 selectiewedstrijden te rijden. Men is verplicht 2 selectieproeven per selectiewedstrijd te rijden, kiest men er voor 1 proef te rijden, telt wel de 2e (niet gereden) proef mee als selectieproef en krijgt men 0,01 selectiepunten. (wanneer men 6 selectieproeven rijdt worden de slechtste 2 scores niet mee geteld). Rijdt men meer selectieproeven dan maximaal is toegestaan, dan wordt men gediskwalificeerd en uitgesloten van verdere deelname.
 2. Om voor kwalificatie in aanmerking te kunnen komen dient men de selectiewedstrijden in dezelfde klasse te rijden. In geval van verplichte promotie in de periode tussen de opgegeven selectiewedstrijden dient men opnieuw selectiewedstrijden/proeven (zoals onder nr.7 omschreven) te rijden in de hogere klasse. De behaalde resultaten tijdens de eerste selectiewedstrijd(en), (in de lagere klasse) tellen derhalve niet mee. Tussentijdse promotie na selectiewedstrijden en voor de finale is niet toegestaan. Bij deelname aan het kampioenschap mag men niet meer dan 29 winstpunten in de betreffende klasse behaald hebben, m.u.v. de klasse Z1, Z2, ZZ-L. (voorbeeld: kampioenschap is op zaterdag en men heeft op vrijdag nog een wedstrijd en men behaalt daar het 30e winstpunt, dan mag men niet meer starten op het kampioenschap!). Indien een paard in een bepaalde klasse voldoende of het maximale aantal winstpunten heeft behaald om te promoveren, maar op grond van de leeftijdsbeperking nog niet kan promoveren, dan dient het in dezelfde klasse te worden uitgebracht tot 1 januari van het daaropvolgende jaar, uitgezonderd 4- en 5- jarige paarden die vanaf 1 april mogen promoveren. (art.102 van het KNHS disciplinereglement dressuur.) (versie 2013).
 3. Het is niet toegestaan om tidens de kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger. Ook is het niet toegestaan om tijdens de kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse L1 als de klasse Z2 en hoger.
 4. Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen geweest is in de klasse Z2 is deelname aan de finale vanaf de  klasse L2 toegestaan. Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen geweest is in de klasse ZZ-Licht is deelname aan de finale vanaf  klasse M1 toegestaan.  Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen geweest is in de klasse ZZ-Zwaar is deelname aan de finale vanaf  klasse M2 toegestaan. Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen geweest is in de klasse Lichte Tour is deelname aan de finale vanaf  klasse Z1 toegestaan. Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen geweest is in de klasse Midden Tour of Zware Tour is deelname aan de finale vanaf  klasse Z2 toegestaan. Deelnemers die in het lopende jaar (vanaf 1 april tot de finale) zijn gestart in de klasse ZZ Zwaar of hoger zijn uitgesloten van deelname aan de finale in de klasse B, L1 en L2.
 5. Tijdens de selectiewedstrijden, die veelal tevens openstaan voor niet- selectiekandidaten, hebben de selectie kandidaten voorrang bij de inschrijving, met inachtneming van de inschrijftermijn. Sluiting inschrijving 2 weken voor wedstrijddatum. De wedstrijdorganisatie heeft het recht de inschrijving eerder te sluiten wanneer het maximale aantal starts is bereikt. (vol is vol). Het staat de organiserende secretariaat vrij een wachtlijst aan te leggen om opengevallen startplaatsen op te vullen. Ook hierbij hebben selectiekandidaten voorrang boven niet-selectiekandidaten
 6. Tevens moet men duidelijk van tevoren aangeven welke wedstrijden men mee laat tellen voor selectie, tijdens de wedstrijd is dit niet meer mogelijk. Opgave voor een selectiewedstrijd is uitsluitend mogelijk door het insturen van een KNHS Inschrijfformulier (zet duidelijk op het inschrijfformulier dat u voor SELECTIE meerijdt) naar het desbetreffende secretariaat van de wedstrijd. Men is verplicht 2 selectieproeven per wedstrijd te rijden!
 7. Het inschrijfgeld is voor alle selectiewedstrijden gelijk en bedraagt € 10,00 per proef.
 8. Kwalificatie voor de finale geschiedt op basis van plaatsingspunten. De punten worden berekend door middel van een formule. Dit houdt in dat nummer één 30 punten krijgt, de plaatsingspunten van de nr.2 en volgende hangt af van het aantal deelnemers in de betreffende groep, (zo zal de nr.2 in een groep van 30 combinaties meer punten krijgen als de nr. 2 in een groep van 20 combinaties.). (Bij minder dan 4 combinaties per rubriek en een lagere score dan 60% van de winnaar, krijgt de nummer één 20 punten i.p.v. 30 punten. De formule wordt dan ook aangepast). Op de selectiewedstrijden is bij plaatsing de ex -aequo-regeling van kracht, (artikel 137/punt 8 van het KNHS-disciplinereglement dressuur (versie 2013).
 9. Selectiewedstrijden worden door de fokverenigingen/KNHS-verenigingen georganiseerd in de periode van 30 april tot 1 september 2017. Tussenstanden van de selectie zullen op internet worden gepubliceerd op: www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl
 10. 10. Aantal maximaal te plaatsen combinaties voor de finale: 15% van het totaal aantal selectiedeelnemers per klasse, (alleen deelnemers die daadwerkelijk aan de selectievoorwaarden hebben voldaan worden meegenomen in de telling), met een minimum van 6 combinaties per klasse. Het totaal aantal deelnemers aan de finale is altijd +/- 100 deelnemers in totaal klassen B t/m ZZL. (Dit betekent wanneer er met de 15% regel te weinig deelnemers worden/zijn geselecteerd dit evenredig over alle klassen zal worden aangevuld.) (Het bestuur van het KFPS- KD beslist hoeveel deelnemers er daadwerkelijk aan de finale mogen deelnemen).

Bepalingen finale.

 1. De finale wordt verreden in Kootwijk op zaterdag 22 september 2018. Finalisten moeten zich opnieuw inschrijven via het wedstrijdsecretariaat, en krijgen dan een uitnodiging om deel te nemen.
 2. Aan de kampioenschappen mag men deelnemen met maximaal 2 paarden, waarvan maximaal 1 per rubriek.
 3. Alle gekwalificeerde combinaties rijden tijdens de finale 1 proef. Op basis van de resultaten van die proeven worden per rubriek de beste combinaties (1 op de 4 starts van het ochtendprogramma) uitgenodigd om over te rijden. Combinaties beginnen met schone lei aan 2e proef. De combinatie die tijdens het overrijden het beste resultaat neerzet, is kampioen in zijn/haar rubriek. Op de kampioenschappen is bij plaatsing de ex-aequo-regeling van kracht, artikel 137/ punt 8 van het KNHS-disciplinereglement dressuur. (versie 2013).
 4. Op de kampioenschappen rijden we de 1e proef van de desbetreffende maand volgens het dressuurproevenboekje. Bij het overkampen (finale) wordt de 2e proef verreden, de klasse Z2 & ZZ-L rijden een kür op muziek.
 5. In iedere te verrijden rubriek wordt een combinatie tot kampioen uitgeroepen.

KFPS Kampioenschap REGLEMENT Subtop 2018

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Alle bij het kampioenschap betrokken wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
 2. De organisatie, officials en medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Een ieder is aanwezig of neemt deel voor eigen risico. In alle gevallen waarin de reglementen van KFPS-KD niet voorzien, beslist het bestuur van het KFPS-KD, in overleg met de Federatievertegenwoordiger).
 3. De kosten van eventueel arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor eigen rekening.
 4. Deelname is mogelijk voor combinaties die zijn ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en derhalve in het bezit zijn van een geldige startkaart, met dien verstande dat het paard eveneens is ingeschreven bij de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek en daarmee in het bezit is van een geldig stamboekpapier. Geregistreerde paarden uit een nevensectie zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname.
 5. Startgeld Kampioenschap € 10,00
 6. Tijdens het kampioenschap wordt gereden in de volgende klassen: ZZ-Zwaar, Prix St.Georges, Inter I, Inter II,  en Grand Prix.
 7. Een open inschrijving voor: ZZ-Zwaar, Prix St. Georges / Inter I, Inter II / Grand Prix.

 

 BEPALINGEN KAMPIOENSCHAP SUBTOP.

 1. Het kampioenschap wordt verreden in Kootwijk op zaterdag 22 september 2018.
 2. Aan de kampioenschappen mag men deelnemen met maximaal 2 paarden, waarvan maximaal 1 per klasse.
 3. ZZ-Zwaar combinaties rijden tijdens het kampioenschap 1 proef. Op basis van de resultaten van die proeven worden per rubriek de beste combinaties (1 op de 4 starts van het ochtendprogramma) uitgenodigd om over te rijden. Combinaties beginnen met schone lei aan 2e proef. ZZ-Zwaar rijdt als 1e proef 35 volgens het Dressuurproevenboekje als 2e finale proef 36. De combinatie die tijdens het overrijden (middags) het beste resultaat neerzet, is kampioen in zijn/haar rubriek. Op de kampioenschappen is bij plaatsing de ex-aequo-regeling van kracht, artikel 137/ punt 8 van het KNHS-disciplinereglement dressuur. (versie 2013). Mocht er dan na toepassing van artikel 137/ punt 8 nog steeds een ex aequo zijn dan is de hoogste score van de Hoofdjury van toepassing.
 4. Lichte Tour, Zware Tour combinaties, rijden 1 finale proef. Lichte tour: proef de Prix St-Georges (Edition 2009) update 2017, of proef Intermediate I (Edition 2009) update 2017 (Inter I). Zware tour: proef Intermediate II (Edition 2014) update 2017 (Inter II) of proef de Grand Prix (Edition 2009, revision 2014) update 2017. De combinatie die tijdens deze proef het beste resultaat neerzet, is kampioen in zijn/haar rubriek. Op de kampioenschappen is bij plaatsing de ex-aequo-regeling van kracht, artikel 137/ punt 8 van het KNHS-disciplinereglement dressuur. (versie 2013). Mocht er dan na toepassing van artikel 137/ punt 8 nog steeds een ex aequo zijn dan is de hoogste score van de Hoofdjury van toepassing.
 5. In iedere te verrijden rubriek wordt een combinatie tot kampioen uitgeroepen. Klasses kunnen worden verreden in Handicap.
 6. Om Kampioen te kunnen worden in de Lichte tour of Zware tour dient men minimaal 60% gescoord te hebben in de proef.
 7. Opgave via mijn KNHS.