Over het kampioenschap

Van harte welkom op deze site. Enkele jaren geleden hebben alle fokverenigingen van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek besloten om gezamenlijk een landelijke dressuurcompetitie op te zetten.

Los van elkaar organiseerden de fokverenigingen al verschillende wedstrijden. Het Friese paard kwam in de dressuursport langzaam aan opzetten. Momenteel is binnen het Friese ras dressuur onder het zadel de grootste en snelst groeiende tak van sport. Bovendien kan de Fries landelijk de competitie ook aan met de andere rassen. We zien dat het niveau van ruiters en paarden groeit, niet alleen in de breedte maar ook in kwaliteit. Toch is er behoefte aan een “eigen” dressuurfeest. Ieder stamboek heeft een eigen wedstrijdprogramma voor haar leden, dus waarom zou het KFPS daar niet in mee kunnen gaan. 

Er kwam een commissie waarin bestuursleden of afgevaardigden van fokverenigingen zitting namen. De groep heeft een gezamenlijk thema: Passie voor Friezen, Passie voor Dressuur! Door deze inzet en enthousiasme is de competitie uitgegroeid tot een begrip met ruim 500 deelnemende combinaties. Alle fokverenigingen organiseren een officiële selectiewedstrijd onder KNHS reglementen. 

Het kampioenschap is in Kootwijk waarbij de allerbeste combinaties aan de start komen. Starten in Kootwijk is al een belevenis op zich. Dankzij sponsoren die zelf ook gedreven liefhebbers zijn kon Kootwijk uitgroeien tot een regelrecht top-evenement. Bovendien konden er bekenden namen uit de hippische wereld worden aangetrokken voor een clinic.


POST-KOGEKO transportgroep uit Maasdijk was in de periode 2006-2014 hoofdsponsor voor het dressuurkampioenschap. Hierbij willen we de familie Post hartelijk danken voor negen mooie jaren. Vanaf 2015 is recreatiepark De Grasdijk uit Nederweert onze hoofdsponsor. Vanaf 2016 is er een nieuwe Hoofdsponsor Alrako uit het Friese Kootstertille en dus is er een nieuwe naam:

ALRAKO KFPS Kampioenschap Dressuur

Hoofdsponsor: Alrako, Kootstertille website: www.alrako.nl

 

GRATIS TOEGANG
PASSIE VOOR FRIEZEN, PASSIE VOOR DRESSUUR:

Zaterdag 23 september naar Kootwijk 

Terrein: Paardensportcentrum Gert vd Hoorn, Asselseweg 35, 3775 KV KOOTWIJK

Organisatie: gezamenlijke fokverenigingen KFPS

Dressuur klasse B t/m ZZ-Licht 
Subtop wedstrijd ZZ-zwaar, Lichte Tour, Zware Tour.
Wedstrijd afdelingsdressuur 4 en 6 tallen 
Info en startlijsten:
www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl