Het bestuur

Voorzitter: Boudewijn Sengers
voorzitter@dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl

Penningmeester: Marina lBekx
hbekx@menhbekxtransport.nl

PR: Ageeht van der Lee, 06-16605517 
PR@dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl

Sponsoring: Kitty Mutsters 
 

 

 

Wedstrijdsecretariaat:
Puntentelling/Klassement: Judith Heida   
Wedstrijd@dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl

Secretariaat: Yvonne Walinga 
Wolsumerketting 2 
8774 PK  Wolsum