Fokverenigingen

De selectiewedstrijden worden georganiseerd door de fokverenigingen, van alle fokverenigingen zijn er 1 of 2 personen afgevaardigd in de werkgroep De Grasdijk KFPS kampioenschap Dressuur.

Fokvereniging "Groningen-Drenthe Combinatie", Peize e.o.
Secretaris   Mevrouw J. van der Ark 
E-mail: vdark@home.nl 
 

Fokvereniging "Het Friesche Paard Midden-Nederland", Ermelo e.o.
Secretaris Mevrouw H. van Ingen
E-mail: secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com 
Website: www.frieschepaardmn.nl

Fokvereniging "Het Friese Paard", Wolvega e.o.
Secretaris  Mevrouw M. Herder, TjallingHarkeswei 95, 9241 HM  Wijnjewoude
E-mail: herderbrouwer@hotmail.com
Website: www.friesepaardwolvega.nl

Fokvereniging "Het Friese Paard in Noord- en Zuid Holland"
Secretaris Mevrouw Anouk Glas, Zuidervaart 10, 1846 LJ  Zuidschermer

 

Fokvereniging "It FryskeGreidhynder", Oldeboorn e.o.
Voorzitter de heer Bart Aerts, Janssen Stichting 9a,  9245 VJ Nijbeets
Tel.: 0512 - 461007
E-mail: bart@itfryskegreidhynder.nl
Website: www.itfryskegreidhynder.nl

Fokvereniging "It FryskeHynder", Sneek e.o.
Secretaris Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum, tel.: 0514 - 523776
E-mail: jheida@cvo-zwfryslan.nl
Website: www.itfryskehynder.eu

Fokvereniging "Ta itBihâld", Noord-Oost Friesland
Secretaris De heer A. van der Zee, Foarwei 17, 9294 KC  Oudwoude
Tel.: 0511 - 452594
E-mail: ta-it-bihald@hetnet.nl
Website: www.ta-it-bihald.nl

Fokvereniging "Het Friesche Paard" Zuid Nederland
Secretaris de heer Jan Raaijmakers, Bergstraat 31a, 5386 KJ Geffen
Tel.: 06-55824786
E-mail: secretariaat@friesepaardzuidnederland.nl
Website: www.friesepaardzuidnederland.nl

Fokvereniging "Het Friesch Paard Limburg"
Secretaris Mevrouw Mieke Langen, Voortweg 12, 5826 AH Groeningen
Tel: 06-23832381
E-mail: secretariaat@hetfrieschpaardlimburg.com
Website: www.hetfrieschpaardlimburg.com
 
Fokvereniging "Het Friesche Paard Twente Achterhoek"
Voorzitter: Karin Hendriks
Secretariaat: Jolanda Lammertsen tel: 06-21298683
E-mail: frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl 
Website: fvfrieschepaardtwenteachterhoek.jimdo.com