Adres Kampioenschap

Terrein: Paardensportcentrum Gert vd Hoorn
Asselseweg 35, 3775 KV KOOTWIJK

 

Contactpersonen

Alrako KFPS Kampioenschap Dressuur


Voorzitter: Boudewijn Sengers
voorzitter@dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl

Penningmeester: Marina lBekx
hbekx@menhbekxtransport.nl

PR: Ageeth van der Lee,  06-16605517
PR@dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl

Sponsoring:  Kitty Mutsters:
 

Wedstrijdsecretariaat en Puntentelling/Klassement: Judith Heida 
wedstrijd@dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl


Secretariaat:
Yvonne Walinga
Wolsumerketting 2
8774 PK  WOLSUM
Tel: 0515-425819
Mob: 06-27514382
Dressuurkamp.friespaard@gmail.com

 


Fokverenigingen

De selectiewedstrijden worden georganiseerd door de fokverenigingen. Van alle fokverenigingen zijn er enkele personen afgevaardigd in de dressuurcommissie Alrako KFPS kampioenschap Dressuur. 

It Fryske Hynder, Sneek e.o.: Yvonne Walinga 
Friese Paard Wolvega e.o.: Judith Schuurman 
Het Friesche Paard Midden-Nederland, Ermelo e.o.: Hanneke van Ingen
Ta It Bihâld, Noord-Oost Friesland:  Thea de Haan, Wianda Hoekstra
Het Friese Paard in Noord- en Zuid Holland: Petra Smit
It Fryske Greidhynder, Oldeboorn e.o.: 
Het Friesch Paard Limburg: Marina Bekx, Boudewijn Sengers, Merel Berfelo
Het Friesche Paard Zuid Nederland: Kitty Mutsters, Marian Smits, Irene van der Sluijs
Groningen-Drenthe combinatie, Peize e.o.: 
Het Friesche Paard Twente Achterhoek: Ageeth van der Lee, Fenneke Dikken